Regulamin zakupów

I. Informacje ogólne

1. Na stronie internetowej stardust-studio.pl jest prezentowana oferta Firmy Stardust. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem sklepu.

2. Firma Stardust zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych stardust-studio.pl, są  zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, ze względu na różne ustawienia kolorów i proporcji monitora, za to Firma Stardust nie ponosi odpowiedzialności. W razie wątpliwości polecamy zamówienie próbek produktów.

II. Składanie zamówienia

1. Zamówienie składa się za pośrednictwem sklepu na stronie stardust-studio.pl/sklep .

2. Minimalna ilość zamówienia jest określona dla zaproszeń ślubnych, winietek, zawieszek, pudełeczek podziękowań dla gości
i wynosi minimalnie 20 sztuk jeśli w opisie towaru nie określono inaczej.

3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu opłaty. Projekty papeterii przesyłane są do Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji.

4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowanej płatności za zakupiony towar. DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANEJ WPŁACIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PROJEKT ZAPROSZEŃ (do 5 dni roboczych) oraz rozpocznie się realizacja pozostałych produktów oferowanych przez firmę Stardust. W tytule przelewu należy wskazać numer namówienia.

5. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 3 dni. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek Firmy. W uzasadnionych wypadkach dopuszczona będzie opłata za pobraniem.

6. Projekty graficzne tekstu wykonujemy na: zaproszenia ślubne, dodatkowe wkładki, menu, plany stołów, toppery na tort. Na pozostałe produkty projektów nie wysyłamy.

Przesłanie projektów następuje do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na naszym koncie.

W przypadku zamówienia ekspres projekt przesyłamy w ciągu 3 dni roboczych. Zamówienie expres wiąże się z dopłatą 30% do wartości całości zamówienia. Zamówienie expres skraca czas realizacji podany przy produkcie o połowę.

Wstępny projekt wysyłamy w postaci pliku .jpg na wskazany przez Państwa adres e-mail. Do odczytania plików są potrzebne programy do przeglądania plików .jpg. Klient po otrzymaniu wstępnego projektu zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia poprawności zawartości tekstowej, różnych błędów i układu wydruku.

Uprzejmie informujemy!

5 poprawek do projektu są w cenie zaproszeń / księgi, każda kolejna poprawka wynosi 10 zł.

7. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. Numer telefonu usprawni przekazanie paczki przez kuriera.

Uwaga! W momencie rezygnacji z zamówienia, Firma Stardust zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty równej poniesionym kosztom. Kwota potrącenia zależna jest od zaawansowania zamówienia. Obejmuje ona koszty materiałów i robocizny oraz proporcjonalne koszty stałe przedsiębiorstwa.

8. Próbki produktów

Próbki są płatne według standardowych cen produktów. Czas realizacji próbek wynosi do 5 dni roboczych + 2 dni na wysyłkę.

Próbki są wysyłane TYLKO kurierem, koszt wysyłki próbek to 16 zł.

9. Późniejsze domówienie papeterii generuje dodatkowy koszt dodruku w wysokości 20 zł do wartości domówienia. Minimalna liczba domawianych produktów wynosi min. 10 szt.

Firma Stardust zastrzega sobie prawo do zawieszenia domówień zaproszeń w szczycie sezonu ślubnego.

10. Dekoracja prezentowana wraz z papeterią ślubną na Stronie Internetowej Firmy Stardust (ozdoby, znaczki pocztowe, kokardy, kwiaty, pióra itp.) stanowią jedynie elementy dekoracji oraz inspiracji i nie podlegają one sprzedaży w ramach zamówienia oraz
w drodze indywidualnego zamówienia Klienta. Skład zestawu wchodzącego w cenę jest dokładnie opisany przy każdym produkcie.

III. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu zamówienia oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego  z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia.

2. Firma Stardust nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu, wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało wysłane w zamówieniu. Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową w tym błędne dane, literówki, zmiany w liście gości itp. W przypadku, gdy zostaną już wydrukowane materiały, Firma Stardust zastrzega sobie prawo do wzięcia dopłaty za poprawę błędów. Dopłaty będą ustalane indywidualnie.

3. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów prezentowanych na stronie internetowej bez uprzedniego kontaktu mailowego lub telefonicznego i ich ostatecznym uzgodnieniu.

4. Termin realizacji zamówienia

Czas realizacji podany jest przy każdym produkcie, chyba że kupujący wybrał usługę ekspress, w tym przypadku czas skracany jest o połowę i liczy się od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. Firma Stardust zastrzega sobie prawo do zniesienia zamówień expres w szczycie sezonu ślubnego. Do terminu realizacji należy doliczyć czas na wysyłkę, czyli 2 dni robocze. Firma Stardust nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z pracą firm kurierskich.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Firma poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

6. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt wysyłki zależne od ilości zamówionych produktów. W przypadku planów stołów w niestandardowych formatach B2 i B1 wysyłane są one zawsze w oddzielnej paczce. Zamówienie składające się z kilku produktów o różnym czasie realizacji realizowane jest zgodnie z najdłuższym terminem.

7. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Koszt wysyłki ponoszony jest przez Zamawiającego.

9. W przypadku nie dostarczenia paczki przez firmę kurierską, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Firmę Stardust.

10. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest w Białymstoku po uprzednim ustaleniu.

IV. Zwrot towaru

1. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ wszystkie produkty prezentowane na stronie są personalizowane, nieprefabrykowane i wykonywane według specjalnych wytycznych klienta.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

V. Reklamacje

1. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

2. Przy reklamacji towaru Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Firmę Stardust mailowo na adres
biuro@stardust-studio.pl

3. Firma nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Klienta za pobraniem.

4. Zwrot kwoty za zakupiony towar na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Firmy Stardust.

5. W przypadku błędów powstałych z winy Firmy Stardust Klient powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji oraz odesłać zamówiony towar w stanie nienaruszonym pokrywając koszty wysyłki (w przypadku uznania reklamacji koszt wysyłki zostanie zwrócony). Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar będzie skutkowała odrzuceniem reklamacji.

6. Firma Stardust nada paczkę zwrotną do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Zamawiającego towaru wraz z poprawionym lub nowym towarem. W przypadku dużych i rozbudowanych zamówień termin ustalany jest indywidualnie.

7. Firma Stardust zastrzega, iż zdjęcia towarów przedstawionych na stronie internetowej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy do reklamacji, zgodnie z pkt V.1.

8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:

a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka;

b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia;

c. produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;

d. jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.

9. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Firmy Stardust w sprawie reklamacji,  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– może  zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

– może  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

–  może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

10. UWAGA

Zaproszenia wycinane laserowo,  w związku z specyfiką produkcji mogą posiadać delikatne opalenia przez wiązkę lasera, co nie stanowi podstawy do składania reklamacji. W razie wątpliwości polecamy zamawianie próbek.

Złocenie bezmatrycowe wykorzystywane w naszej pracowni jest metodą, w która ze względu na specyfikę nie gwarantuje perfekcyjnego efektu, przy wydruku mogą powstać delikatne niedoskonałości, minimalne odpryski złota. Jest to naturalny proces i nie podlega reklamacji. W razie wątpliwości polecamy zamawianie próbek.

VI. Gwarancja

1.Firma Stardust ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.

3. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

VII. Ceny i faktury

1. Ceny produktów podane na stronie są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2. Firma Stardust wystawia rachunki w postaci faktur bez VAT

VII Prawa Autorskie

 1. Treści zamieszczone na stronie internetowej oraz projekty zamawiane przez Klienta są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), jest przedmiotem praw autorskich.
2. Treści wskazane w ust. 1 powyżej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez zgody autorów w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.
3. Firma Stardust zastrzega sobie prawo do oznaczania wybranych swoich produktów znakiem firmowym Stardust.
4. Firma Stardust zastrzega sobie prawo do wyłącznego publikowania wszystkich swoich projektów i realizacji.
5. Stardust zobowiązuje się chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe.

VIII Przetwarzanie danych osobowych

Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO:
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paulina Wnorowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Wnorowska Stardust, Armii Krajowej 17/18, 15-661 Białystok, e-mail: biuro@stardust-studio.pl, tel. 781566999.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyłącznie w celu przygotowania papeterii ślubnej i jej wysyłki. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od realizacji zamówienia Klienta.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących Zamówień narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy stworzenia papeterii ślubnej, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówień w ramach umowy.
8. Firma Stardust nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom danych. Ponadto Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i nie będą wykorzystywane do tworzenia profili.